Uutiset Henkilöstö Yhteystiedot Projektit 

 

Arkkitehtitoimisto
Järvinen & Kuorelahti Oy

JK-arkkitehtien toiminta perustuu osakkaiden monivuotiseen yhteistyöhön, rakennus- ja maankäytönsuunnittelun monipuoliseen ja vankkaan kokemukseen sekä saavutettuun kilpailumenestykseen.

JK-arkkitehtien työskentelytapaa kuvastavat elämyksellinen paneutuminen kulloiseenkin työtehtävään sekä pyrkimys kehittää arkkitehtuuria, joka kestää aikaa. Tavoitteenamme on aina sekä arkkitehtonisten keinojen että rakennustalouden hyvä hyötysuhde.

Meillä on rakennussuunnittelukokemusta seuraavanlaisista kohteista:
työpaikka- ja liikerakennukset, tutkimuslaitokset, sosiaalialan palvelurakennukset, kirkot ja seurakuntarakennukset, oppilaitokset, palveluasunnot, pien-, rivi- ja kerrostalot.

Olemme tehneet maankäytön suunnittelua asuin- ja työpaikka-alueille sekä liike-elämän tarpeisiin. Lisäksi olemme tehneet korjaus-, muutos- ja sisustussuunnitelmia sekä olleet laatimassa hankesuunnitelmia ja rakennushistoriallisia selvityksiä. Eri työryhmissä olemme osallistuneet lukuisiin yleisiin ja kutsukilpailuihin ja saavuttaneet niissä kaikkiaan 32 palkintoa, lunastusta ja kunniamainintaa.

Toimistomme on arkkitehtitoimistojen liiton ATL ry:n jäsen.